Våra tjänster

Vår erfarenhet är att det saknas djup teknisk förståelse och kunskap inom industriell kommunikation, där tillförlitlighet och stabilitet krävs. Många av våra kunder är inte i behov av dynamiska nätverk eller ständiga uppgraderingar och förändringar. Det speglar även utrustningen som sätts inom industriella miljöer – kravet är oftast att det skall installeras och sedan i princip ”glömmas”. Ständigt underhåll, patchning och uppdatering är helst ej önskvärd.